Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566672 | Lọc thuỷ lực Hydac (0240D010BN3HC)

P566672 | Lọc thuỷ lực Hydac (0240D010BN3HC)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Replace:
Hydac 0240D010BN3HC

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 70 mm
Inner Diameter 34 mm
Length 174 mm

P566672 | Lọc thuỷ lực Hydac (0240D010BN3HC)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Replace:
Hydac 0240D010BN3HC

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 70 mm
Inner Diameter 34 mm
Length 174 mm


DONALDSON VIỆT NAM