Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551838 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (5222748702)

P551838 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (5222748702)
Hãng sản xuất Donaldson, Xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   109 mm (4.29 inch)
Thread Size   1-14 UN
Length   128 mm (5.04 inch)
Gasket OD   102.1 mm (4.02 inch)
Gasket ID    91.2 mm (3.59 inch)
Bowl Thread    3 1/8-10 UN
Efficiency 90%    30 micron

P551838 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (5222748702)
Hãng sản xuất Donaldson, Xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    109 mm (4.29 inch)
Thread Size    1-14 UN
Length    128 mm (5.04 inch)
Gasket OD    102.1 mm (4.02 inch)
Gasket ID    91.2 mm (3.59 inch)
Bowl Thread    3 1/8-10 UN
Efficiency 90%    30 micron
Type    Water Separator


DONALDSON VIỆT NAM