Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P528708 | Lọc thông hơi Volvo (1080362)

P528708 | Lọc thông hơi thủy lực Volvo (1080362)
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Volvo (11172907)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Tr

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    88.5 mm
Length: 92 mm
Gasket ID: 24 mm 
Gasket OD: 32.3 mm
Height    72 mm
Primary Application VOLVO 1082111

P528708 | Lọc thông hơi thủy lực Volvo (1080362)
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Volvo (11172907)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Tr

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    88.5 mm
Length    92 mm
Gasket ID    24 mm 
Gasket OD    32.3 mm
Height    72 mm
Primary Application VOLVO 1082111

Lọc thông hơi P728708 dùng cho:
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A20 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A20C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35F-FS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40F-FS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC135B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC235C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC240B VOLVO CONST UCTION EQUIPMENT EC240C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC250D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC330C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC480D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC700B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC700C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR145C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR235C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR305C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EL70 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EL70C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW140C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW160C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW180C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW210C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G930 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G940 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G946 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G960 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G970 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G976 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G99 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150G VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220G VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L250G VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L350F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45F  VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50CVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L60E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L60F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70F VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90F VOLVO EC220D VOLVO EC220DL VOLVO TD63EVOLVO TD70F VOLVO TD70FS VOLVO TD70G VOLVO TD71F VOLVO TD71FS VOLVO TD73ES


DONALDSON VIỆT NAM