Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P765594 | Lọc nước Volvo Penta (21192875)

P765594 | Lọc nước Volvo Penta (21192875)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 96 mm (3.78 inch)
Thread Size M16 x 1.5
Length    144 mm (5.67 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    50 micron

P765594 | Lọc nước Volvo Penta (21192875)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 96 mm (3.78 inch)
Thread Size M16 x 1.5
Length    144 mm (5.67 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    50 micron

Lọc nước Donaldson P765594 dùng cho máy- thiết bị:
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A20C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC135B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC240B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460B VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150C
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L60E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70E VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90D VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90E


DONALDSON VIỆT NAM