Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502563 | Lọc thông hơi thùng dầu (VOE14500233)

P502563 | Lọc thông hơi thùng dầu thuỷ lực (VOE14500233)
Dùng cho máy xúc Volvo, Hyundai, Kobelco, Komatsu
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: ID, có sẵn

Repalce:
14500233 VOLVO
159702A1 CASE
207-60-51310 KOMATSU
31EE-02110 HYUNDAI
47587350 NEW HOLLAND
KRJ3461 J.C.B
KRJ3461 LINKBELT
KRJ3461 SUMITOMO
RD411-62150 KUBOTA
VOE14500233 VOLVO

P502563 | Lọc thông hơi thùng dầu thuỷ lực (VOE14500233)
Dùng cho máy xúc Volvo, Hyundai, Kobelco, Komatsu
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: ID, có sẵn

Repalce:
14500233 VOLVO
159702A1 CASE
207-60-51310 KOMATSU
31EE-02110 HYUNDAI (31EE-02110-A)
47587350 NEW HOLLAND
KRJ3461 J.C.B
KRJ3461 LINKBELT
KRJ3461 SUMITOMO
RD411-62150 KUBOTA
VOE14500233 VOLVO

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 54 mm
Inner Diameter: 31 mm
Length: 32 mm
Primary App: VOLVO 14500233

Lọc thông hơi P502563 dùng cho máy-thiết bị:
HITACHI    EX95    (4437838)
HITACHI    HX220B    (4437838)
HITACHI    Zaxis 180W    (4437838)
HITACHI    Zaxis 350H    (4437838)
HITACHI    Zaxis 350LC    (4437838)
HITACHI    Zaxis 350LCH    (4437838)
HITACHI    Zaxis 350LCN    (4437838)
HITACHI    Zaxis 370    (4437838)
HITACHI    Zaxis 370MTH    (4437838)
HITACHI    Zaxis 450-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 450LC-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 470H-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 470LCH-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 500LC-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 520LCH-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 650LC-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 670LCH-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 75US-A    (4437838)
HITACHI    Zaxis 80    (4437838)
HITACHI    Zaxis 870H-3    (4437838)
HITACHI    Zaxis 870LCH-3    (4437838)
HITACHI    ZX110    (4437838)
HITACHI    ZX180W    (4437838)
HITACHI    ZX330    (4437838)
HITACHI    ZX330LC    (4437838)
HITACHI    ZX350H    (4437838)
HITACHI    ZX350LCH    (4437838)
HITACHI    ZX370    (4437838)
HITACHI    ZX370MTH    (4437838)
HITACHI    ZX470H-3    (4437838)
HITACHI    ZX470LCH-3    (4437838)
HITACHI    ZX500LC-3    (4437838)
HITACHI    ZX520LC-3    (4437838)
HITACHI    ZX70    (4437838)
HITACHI    ZX70LC    (4437838)
HITACHI    ZX75US-A    4437838)
HITACHI    ZX80    (4437838)
HITACHI    ZX850-3    (4437838)
HITACHI    ZX850LC-3    (4437838)
HITACHI    ZX870H-3    (4437838)
HITACHI    ZX870LCH-3    (4437838)
KOBELCO    70SR    (YN57V00004S002)
KOBELCO    80CS    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK100 MKIII    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK115SRDZ    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK115SRDZ-1E    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK125SR    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK135SR    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK200-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK20SR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK20SR-5    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210-6    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210LC    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK210LC-6    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210LC-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210LC-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK210NLC    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK220 MKV    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK220 MKV Super    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK220LC MKV    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK220LC MKV Super    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK225SR    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK225SRLC    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK235SR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK235SRLC-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK250-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK250-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK250LC-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK260LC-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK30SR-3    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK30SR-5    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK30UR-3    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK310 Mark III    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK310LC Mark III    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK330-6    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK330-6E    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK330-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK350LC-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK35SR-3    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK40SR    (YN57V00002S010)
KOBELCO    SK40SR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK40SR-5    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK45SR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK460-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK480LC-8    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK50SR-5    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK50UR-3    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK60 MKIII    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK60 MKV    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK60 MKV Super    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK70SR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK75UR-1    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK75UR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK80MSR-2    (YN57V00004S002)
KOBELCO    SK95UR    (YN57V00004S002)
VOLVO    EC135B    (14500233)
VOLVO    EC140    (1450-0233)
VOLVO    EC140B    (1450-0233)
VOLVO    EC140C L    (1450-0233)
VOLVO    EC140C LM    (1450-0233)
VOLVO    EC160B    (1450-0233)
VOLVO    EC160C L    (1450-0233)
VOLVO    EC160C NL    (1450-0233)
VOLVO    EC180B    (1450-0233)
VOLVO    EC180C L    (1450-0233)
VOLVO    EC210    (1450-0233)
VOLVO    EC210B    (1450-0233)
VOLVO    EC210B NLC    (1450-0233)
VOLVO    EC210C L    (1450-0233)
VOLVO    EC210C LR    (1450-0233)
VOLVO    EC210C N    (1450-0233)
VOLVO    EC210C NC    (1450-0233)
VOLVO    EC235C    (1450-0233)
VOLVO    EC240    (1450-0233)
VOLVO    EC240B    (1450-0233)
VOLVO    EC240B    (1450-0233)
VOLVO    EC290    (1450-0233)
VOLVO    EC290B    (1450-0233)
VOLVO    EC290NLC    (1450-0233)
VOLVO    ECR145C L    (1450-0233)
VOLVO    ECR235C L    (1450-0233)
VOLVO    EW140C    (1450-0233)
VOLVO    EW145B    (14500233)
VOLVO    EW160C    (1450-0233)
VOLVO    EW170    (1450-0233)
VOLVO    EW180    (1450-0233)
VOLVO    EW180C    (1450-0233)
VOLVO    EW210C    (1450-0233)
VOLVO    EW230C    (1450-0233)
VOLVO    FC2121C    (14500233)
VOLVO    FC2421C    (14500233)
VOLVO    FC2924C    (14500233)
VOLVO    FC3329C    (14500233)


DONALDSON VIỆT NAM