Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P778906 | Lọc gió Volvo (11110176)

P778906 | Lọc gió Volvo (11110176)
Dùng cho máy xúc lật Volvo L70, L90
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn

Replace:
11110176 VOLVO
1487628    ORENSTEIN & KOPPEL
32/925405 J.C.BAMFORD
41901H0P09 KOMATSU
5036782    VALMET
7623372    LIEBHERR
7700050841 RENAULT
F044979    TIMBERJACK

P778906 | Lọc gió Volvo (11110176)
Dùng cho máy xúc lật Volvo L70, L90
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ CZ, Có sẵn

Replace:
11110176 VOLVO
1487628    ORENSTEIN & KOPPEL
32/925405 J.C.BAMFORD
41901H0P09 KOMATSU
5036782    VALMET
7623372    LIEBHERR
7700050841 RENAULT
F044979    TIMBERJACK

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    134.6 mm
Inner Diameter    94 mm
Length    449.6 mm

Lọc gió P778906 dùng cho máy-thiết bị sau:

VOLVO    EC200    (11110175-4)
VOLVO    EC210B    (11110175)
VOLVO    EC210B NLC (11110175)
VOLVO    EC210C L (11110175)
VOLVO    EC210C LR (11110175)
VOLVO    EC210C N (11110175)
VOLVO    EC210C NC (11110175)
VOLVO    EC230B    (11110175)
VOLVO    EC235C    (11110175)
VOLVO    EW160C    (11110175)
VOLVO    EW180C    (11110175)
VOLVO    EW210C    (11110175)
VOLVO    EW230C    (11110175)
VOLVO    FC2121C    (11110175)
VOLVO    FC2421C    (11110175)
VOLVO    L60E    (11110175)
VOLVO    L60F    (11110175)
VOLVO    L70E    (11110175)
VOLVO    L70F    (11110175)
VOLVO    L90D    (11110175)
VOLVO    L90E    (11110175)
VOLVO    L90F    (11110175)


DONALDSON VIỆT NAM