Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R800103 | Lọc gió máy xúc HITACHI EX200 (129907)

R800103 | Lọc gió máy xúc HITACHI EX200 (129907)
Dùng cho máy xúc HITACHI, KOBELCO 200 Series -1

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 129907
KOMATSU 600-181-6540
KOMATSU 600-181-6050
KOBELCO 2447U242S2
DAEWOO 2474-6006A

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 187 mm
Inner Diameter: 121.41 mm
Length: 381 mm
Overall Length: 393.7 mm

R800103 | Lọc gió máy xúc HITACHI EX200 (129907)
Dùng cho máy xúc HITACHI, KOBELCO 200 Series -1

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
HITACHI 129907
KOMATSU 600-181-6540
KOMATSU 600-181-6050
KOBELCO 2447U242S2
DAEWOO 2474-6006A

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 187 mm
Inner Diameter: 121.41 mm
Length: 381 mm
Overall Length: 393.7 mm

Lọc gió R800103 dùng cho các máy-thiết bị:

DOOSAN    Mega 200-III    (24746006B)
DOOSAN    Mega 200-V    (24746006B)
DOOSAN    Mega 200TC-III    (24746006B)
DOOSAN    Solar 130-III    (24746006A)
DOOSAN    Solar 130W-III    (24746006A)
DOOSAN    Solar 170-III    (24746006A)
DOOSAN    Solar 170W-III    (24746006A)
DOOSAN    Solar 200W-III    (24746006A)
DOOSAN    Solar 220LC-III    (24746006A)
HITACHI    EX200 (4129907)
HITACHI    EX200-1    (4129907)
HITACHI    LX80 (4129907)
HITACHI    UH07 Series (4129907)
HITACHI    UH083 (4129907)
HITACHI    UH083LC    (4129907)
KOBELCO    907LC (2446U242-S2)
KOBELCO    K907LCII (2446U242-S2)
KOBELCO    SK100    (2446U242-S2)
KOBELCO    SK100 MKIII (2446U242-S2)
KOBELCO    SK120LC    (2446U242-S2)
KOBELCO    SK150LC    (2446U242-S2)
KOBELCO    SK200    (2446U242-S2)
KOBELCO    SK200 III (2446U242-S2)
KOBELCO    SK200 III (2446U242-S2)
KOBELCO    SK200LC III (2446U242-S2)
KOBELCO    SK230 (2446U242-S2)
KOBELCO    SK235 (2446U242-S2)
KOMATSU    BR200J-1 (600-181-6050)
KOMATSU    BR200J-1 (600-181-6540)
KOMATSU    BR200R-1 (600-181-6050)
KOMATSU    BR200R-1 (600-181-6540)
KOMATSU    BR200S-1 (600-181-6050)
KOMATSU    BR200S-1 (600-181-6540)
KOMATSU    BR300J-1 (600-181-6050)
KOMATSU    BR300J-1 (600-181-6540)
KOMATSU    BR310JG-1 (600-181-6050)
KOMATSU    BR310JG-1 (600-181-6540)
KOMATSU    D31E-20    (600-181-6540)
KOMATSU    D31E-20    (600-181-6540)
KOMATSU    D31EX    (600-181-6540)
KOMATSU    D31P-20    (600-181-6540)
KOMATSU    D31P-20A (600-181-6540)
KOMATSU    D37-5    (600-181-6050)
KOMATSU    D41A-6    (600-181-6050)
KOMATSU    D41E-6    (600-181-6050)
KOMATSU    D41E-6    (600-181-6540)
KOMATSU    D41P-6    (600-181-6050)
KOMATSU    D41P-6    (600-181-6540)
KOMATSU    PC100-6    (600-181-6550)
KOMATSU    PC120-6    (600-181-6550)
KOMATSU    PC120-6    (600-181-6050)
KOMATSU    PC120LC-6 (600-181-6050)
KOMATSU    PC130-6    (600-181-6550)
KOMATSU    PC150-5    (600-181-6540)
KOMATSU    PC200-5    (600-181-6050)
KOMATSU    PC200-5    (600-181-6540)
KOMATSU    PC200LC-5 (600-181-6050)
KOMATSU    PC200LC-5 (600-181-6540)
KOMATSU    PC220-5    (600-181-6050)
KOMATSU    PC220-5    (600-181-6540)
KOMATSU    PC220LC-5 (600-181-6050)
KOMATSU    PC220LC-5 (600-181-6540)


DONALDSON VIỆT NAM