Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P777868 | Lọc gió Komatsu 600-185-6110

P777868 | Lọc gió Komatsu 600-185-6110
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-7,PC450-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Lọc gió Donaldson P777868 thay thế:
Komatsu 600-185-6110
Fleetguard AF25627
Caterpillar 1421340
Kobelco YZ11P00001S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter:   313 mm 
Inner Diameter: 178 mm
Length:  510 mm 

P777868 | Lọc gió Komatsu 600-185-6110
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-7,PC450-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Lọc gió Donaldson P777868 thay thế:
Komatsu 600-185-6110
Fleetguard AF25627
Caterpillar 1421340
Kobelco YZ11P00001S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    313 mm (12.32 inch)
Inner Diameter    178 mm (7.01 inch)
Length    510 mm (20.08 inch)

Lọc gió Donaldson P777868 dùng cho các máy-thiết bị sau:

KOMATSU    D155AX-5                 (600-185-6110)                   KOMATSU    D155AX-5B    (600-185-6110)                      KOMATSU    D155AX-5SL    (600-185-6110)                     KOMATSU    D155AX-6    (600-185-6110)                  KOMATSU    D155AX-6SL    (600-185-6110)             KOMATSU    D275AX-5    (600-185-6110)                  KOMATSU    D275AX-5EO    (600-185-6110)               KOMATSU    D275AX-5SL    (600-185-6110)                 KOMATSU    D375A-5    (600-185-6110) KOMATSU    D375A-5EO    (600-185-6110) KOMATSU                       D375A-5SL    (600-185-6110)                   KOMATSU    D375A-6    (600-185-6110) KOMATSU                     D475A-5    (600-185-6110)                       KOMATSU    D475A-5EO    (600-185-6110) KOMATSU                     D475ASD-5EO    (600-185-6110)                      KOMATSU    HD465-7    (600-185-6110)               KOMATSU    HD465-7EO    (600-185-6100)                                    KOMATSU    HD605-7    (600-185-6110)                   KOMATSU    HD605-7EO    (600-185-6100) KOMATSU    HD785-7    (600-185-6100)                    KOMATSU    HM300-1    (600-185-6110) KOMATSU    HM300-3    (6001856100)                   KOMATSU    HM350    (600-185-6110) KOMATSU    HM350-2    (6217-81-7103)                         KOMATSU    HM400    (600-185-6100) KOMATSU    HM400-2    (6217-81-7103)                      KOMATSU    PC1250-7    (600-185-6110) KOMATSU    PC1250LC-7    (600-185-6110)                 KOMATSU    PC1250SP-7    (600-185-6110)                KOMATSU    PC2000-8    (6001856100) KOMATSU    PC300HD-7EO    (600-185-6110)                       KOMATSU    PC300HD-8    (600-185-6110)                    KOMATSU    PC300LC-7EO    (600-185-6110)                       KOMATSU    PC300LC-8    (600-185-6110)                     KOMATSU    PC300LL-7EO    (600-185-6110)                   KOMATSU    PC350LC-8   (600-185-6100)                      KOMATSU    PC400-7    (600-185-6110)                      KOMATSU    PC400LC-7    600-185-6110)               KOMATSU                     PC400LC-7EO    (600-185-6110)                     KOMATSU    PC400LC-7MH   (600-185-6110)                   KOMATSU    PC400LC-8    (600-185-6110)                      KOMATSU   PC600LC-7    (600-185-6110)                    KOMATSU    PC600LC-7MH    (600-185-6110)                      KOMATSU    PC750LC-7   600-185-6100)                     KOMATSU    PC750LC-7MH    (600-185-6100)                     KOMATSU   PC800LC-8    (600-185-6100)                   KOMATSU    WA300-3LK    (600-185-6110)                         KOMATSU   WA500-6    (600-185-6110)                      KOMATSU    WA600-6    (600-185-6100)                     KOMATSU    WA700-3    (600-185-6110)                        KOMATSU    WD600-3    (6001856100)                       KOMATSU    WD600-6    (6001856100)


DONALDSON VIỆT NAM