Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P532504 | Lọc gió Komatsu 600-185-5120

P532504 | Lọc gió Komatsu 600-185-5120
Dùng cho máy xúc Komatsu PC300-8,PC350-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5120
Fleetguard AF25130
Caterpillar 6I2504
Kobelco LC11P00018S002

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150.9 mm (5.94 inch)
Inner Diameter   109.6 mm (4.31 inch)
Length    391.4 mm (15.41 inch)

P532504 | Lọc gió Komatsu 600-185-5120
Dùng cho máy xúc Komatsu PC300-8,PC350-8, SK250-8, SK330-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5120
Fleetguard AF25130
Caterpillar 6I2504
Kobelco LC11P00018S002

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150.9 mm (5.94 inch)
Inner Diameter    109.6 mm (4.31 inch)
Length    391.4 mm (15.41 inch)

KOBELCO    SK250-8    (LC11P00018S002)
KOBELCO    SK260LC-8    (LC11P00018S002)
KOBELCO    SK330-8    (LC11P00018S002)
KOBELCO    SK350LC-8    (LC11P00018S002)
KOMATSU    BR380JG-1EO    (600-185-5100)
KOMATSU    CD110R-2    (600-185-5120)
KOMATSU    D65EX-15    (600-185-5120)
KOMATSU    D65EX-15E0    (600-185-5120)
KOMATSU    D65EX-16    (600-185-5120)
KOMATSU    D65EX-17    (6001855100)
KOMATSU    D65PX-15    (600-185-5120)
KOMATSU    D65PX-15E0    (600-185-5120)
KOMATSU    D65PX-16    (600-185-5120)
KOMATSU    D65PX-17    (6001855100)
KOMATSU    D65WX-15E    (600-185-5120)
KOMATSU    D65WX-16    (600-185-5120)
KOMATSU    D85EX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    D85EX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    D85EX-15SL    (600-185-5100)
KOMATSU    D85PX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    GD555-5    (6001855100)
KOMATSU    GD655-3    (600-185-5120)
KOMATSU    GD655-3EO    (600-185-5120)
KOMATSU    GD655-5    (600-185-5100)
KOMATSU    GD675-3    (600-185-5120)
KOMATSU    GD675-3EO    (600-185-5120)
KOMATSU    HD325-7    (600-185-5120)
KOMATSU    HD405-7    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300-7    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300HD-7    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300HD-7L    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300HD-7MH    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300LC-7    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300LC-7L    (600-185-5120)
KOMATSU    PC300LL-7L    (600-185-5120)
KOMATSU    PC360LC-10    (6001855120)
KOMATSU    WA380-5    (600-185-5120)
KOMATSU    WA380-6    (600-185-5120)
KOMATSU    WA380-7    (6001855100)
KOMATSU    WA380H    (424-01-H0P02)
KOMATSU    WA400-5    (600-185-5100)
KOMATSU    WA400-5L    (600-185-5100)
KOMATSU    WA400-5WH    (600-185-5100)
KOMATSU    WA430-6    (600-185-5120)
KOMATSU    WA450-5    (600-185-5120)
KOMATSU    WA450-5 WH    (600-185-5120)
KOMATSU    WA450-5L    (600-185-5120)
KOMATSU    WA450-6    (600-185-5120)
KOMATSU    WA470-5    (600-185-5100)
KOMATSU    WA480-5    (600-185-5120)
KOMATSU    WA480-5L    (600-185-5120)
KOMATSU    WA480-6    (600-185-5120)


DONALDSON VIỆT NAM