Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P532503 | Lọc gió Komatsu 600-185-5110

P532503 | Lọc gió Komatsu 600-185-5110
Dùng cho máy xúc Komatsu PC300-8,PC350-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5110
Fleetguard AF25129
Caterpillar 6I2503
Kobelco LC11P00018S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter: 147.9 mm (5.82 inch)
Length: 405.1 mm (15.95 inch)

P532503 | Lọc gió Komatsu 600-185-5110
Dùng cho máy xúc Komatsu PC300-8,PC350-8, SK250-8, SK350-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5110
Fleetguard AF25129
Caterpillar 6I2503
Kobelco LC11P00018S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    147.9 mm (5.82 inch)
Length    405.1 mm (15.95 inch)

Lọc gió P532503 dùng cho các máy-thiết bị sau:

KOBELCO    SK250-8    (LC11P00018S003)
KOBELCO    SK260LC-8    (LC11P00018S003)
KOBELCO    SK330-8    (LC11P00018S003)
KOBELCO    SK350LC-8    (LC11P00018S003)
KOMATSU    BR380JG-1EO    (600-185-5100)
KOMATSU    CD110R-2    (600-185-5110)
KOMATSU    D65EX-15    (600-185-5110)
KOMATSU    D65EX-15E0    (600-185-5110)
KOMATSU    D65EX-16    (600-185-5110)
KOMATSU    D65EX-17    (6001855100)
KOMATSU    D65PX-15    (600-185-5110)
KOMATSU    D65PX-15E0    (600-185-5110)
KOMATSU    D65PX-16    (600-185-5110)
KOMATSU    D65PX-17    (6001855100)
KOMATSU    D65WX-15E    (600-185-5110)
KOMATSU    D65WX-16    (600-185-5110)
KOMATSU    D85EX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    D85EX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    D85EX-15SL    (600-185-5100)
KOMATSU    D85PX-15    (600-185-5100)
KOMATSU    GD555-5    (6001855100)
KOMATSU    GD655-3    (600-185-5110)
KOMATSU    GD655-3EO    (600-185-5110)
KOMATSU    GD655-5    (600-185-5100)
KOMATSU    GD675-3    (600-185-5110)
KOMATSU    GD675-3EO    (600-185-5110)
KOMATSU    HD325-7    (600-185-5110)
KOMATSU    HD405-7    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300-7    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300HD-7    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300HD-7L    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300HD-7MH    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300LC-7    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300LC-7L    (600-185-5110)
KOMATSU    PC300LL-7L    (600-185-5110)
KOMATSU    PC360LC-10    (6001855110)
KOMATSU    WA380-5    (600-185-5110)
KOMATSU    WA380-6    (600-185-5110)
KOMATSU    WA380-7    (6001855100)
KOMATSU    WA380H    (424-01-H0P03)
KOMATSU    WA400-5    (600-185-5100)
KOMATSU    WA400-5L    (600-185-5100)
KOMATSU    WA400-5WH    (600-185-5100)
KOMATSU    WA430-6    (600-185-5110)
KOMATSU    WA450-5    (600-185-5110)
KOMATSU    WA450-5 WH    (600-185-5110)
KOMATSU    WA450-5L    (600-185-5110)
KOMATSU    WA450-6    (600-185-5110)
KOMATSU    WA470-5    (600-185-5100)
KOMATSU    WA480-5    (600-185-5110)
KOMATSU    WA480-5L    (600-185-5110)
KOMATSU    WA480-6    (600-185-5110)


DONALDSON VIỆT NAM