Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

Bơm tay lọc dầu nhiên liệu Donaldson (P502559)

Bơm tay lọc dầu nhiên liệu Donaldson (P502559)

Dùng cho lu Hamm 3410, Hamm 3412, Hamm 3414
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Packaged Length    11.5 CM
Packaged Width    10.8 CM
Packaged Height    13 CM
Packaged Weight    0.7 KG

Bơm tay lọc dầu nhiên liệu Donaldson (P502559)

Dùng cho lu Hamm 3410, Hamm 3412, Hamm 3414
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Packaged Length    11.5 CM
Packaged Width    10.8 CM
Packaged Height    13 CM
Packaged Weight    0.7 KG


DONALDSON VIỆT NAM