Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P170546 | Lọc thủy lực Donaldson (HF35438)

P170546 | Lọc dầu thủy lực Donaldson
Dùng cho máy nén khí, máy khoan (P177700)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc dầu thủy lực P170546 (P177700) thay thế:
FLEETGUARD HF35438
HAVAM HD0546
OSHKOSH 3HB242

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 119.38 mm
Thread Size: 1 3/4-12 UN
Length    361.69 mm
Gasket OD: 86 mm
Gasket ID: 79 mm
Efficiency Beta 1000: 50 micron

P170546 | Lọc dầu thủy lực Donaldson (HF35438)
Dùng cho máy nén khí, máy khoan (P177700)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc dầu thủy lực P170546 (P177700) thay thế:
FLEETGUARD HF35438
HAVAM HD0546
OSHKOSH 3HB242

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 119.38 mm
Thread Size: 1 3/4-12 UN
Length    361.69 mm
Gasket OD: 86 mm
Gasket ID: 79 mm
Efficiency Beta 1000: 50 micron


DONALDSON VIỆT NAM