Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550900 | Lọc nhiên liệu máy khoan SANY (1R0781)

P550900 | Lọc nhiên liệu máy khoan SANY (1R0781)
Dùng cho động cơ CATERPILAR C8-C28
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1R0781
CATERPILLAR 326-1644
CATERPILLAR 326-1643
CATERPILLAR 326-1642
FLEETGUARD FS19968

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 107.3 mm
Thread Size: 1-14 UN
Length: 248.3 mm
Gasket OD: 98 mm
Gasket ID: 90 mm

P550900 | Lọc nhiên liệu máy khoan SANY (1R0781)
Dùng cho động cơ CATERPILAR C8-C28

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1R0781
CATERPILLAR 326-1644
CATERPILLAR 326-1643
CATERPILLAR 326-1642
FLEETGUARD FS19968

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 107.3 mm (4.22 inch)
Thread Size: 1-14 UN
Length: 248.3 mm (9.78 inch)
Gasket OD: 98 mm (3.86 inch)
Gasket ID: 90 mm (3.54 inch)
Efficiency 99%: 20 micron

Lọc nhiên liệu P550900 dùng cho các máy-thiết bị:
CATERPILLAR    345C    (1R0781)
CATERPILLAR    345C L    (1R0781)
CATERPILLAR    345C MH    (1R0781)
CATERPILLAR    345D    (1R0781)
CATERPILLAR    345D L    (1R0781)
CATERPILLAR    365C    (1R0781)
CATERPILLAR    365C L    (1R0781)
CATERPILLAR    365C MH    (1R0781)
CATERPILLAR    385C    (1R0781)
CATERPILLAR    385C L    (1R0781)
CATERPILLAR    W345C    (1R0781)
CATERPILLAR    W345C MH (1R0781)
CATERPILLAR    311D LRR (326-1644)
CATERPILLAR    312D    (326-1644)
CATERPILLAR    312D    (326-1644)
CATERPILLAR    312D L    (326-1644)
CATERPILLAR    314D CR    (326-1644)
CATERPILLAR    314D LCR (326-1644)
CATERPILLAR    315D L    (326-1644)
CATERPILLAR    3196    (326-1644)
CATERPILLAR    319D    (326-1644)
CATERPILLAR    320C    (326-1644)
CATERPILLAR    320D    (326-1644)
CATERPILLAR    320D    (326-1644)
CATERPILLAR    320D FM    (326-1644)
CATERPILLAR    320D L    (326-1644)
CATERPILLAR    320D L    (326-1644)
CATERPILLAR    320D LRR (326-1644)
CATERPILLAR    320D RR    (326-1644)
CATERPILLAR    321D LCR (326-1644)
CATERPILLAR    322C    (326-1644)
CATERPILLAR    324D FM    (326-1644)
CATERPILLAR    324D L    (326-1644)
CATERPILLAR    325C    (326-1644)
CATERPILLAR    325C    (326-1644)
CATERPILLAR    325C L    (326-1644)
CATERPILLAR    325C LN    (326-1644)
CATERPILLAR    325C MH    (326-1644)
CATERPILLAR    325D    (326-1644)
CATERPILLAR    325D FM    (326-1644)
CATERPILLAR    325D L    (326-1644)
CATERPILLAR    325D LN    (326-1644)
CATERPILLAR    325D MH    (326-1644)
CATERPILLAR    328D LCR (326-1644)
CATERPILLAR    329D    (326-1644)
CATERPILLAR    329D L    (326-1644)
CATERPILLAR    329D LN    (326-1644)
CATERPILLAR    330C    (326-1644)
CATERPILLAR    330C    (326-1644)
CATERPILLAR    330C L    (326-1644)
CATERPILLAR    330C LN    (326-1644)
CATERPILLAR    330C MH    (326-1644)
CATERPILLAR    330C MH    (326-1644)
CATERPILLAR    330D    (326-1644)
CATERPILLAR    330D FM    (326-1644)
CATERPILLAR    330D L    (326-1644)
CATERPILLAR    330D MH    (326-1644)
CATERPILLAR    336D    (326-1644)
CATERPILLAR    336D L    (326-1644)
CATERPILLAR    336D LN    (326-1644)
CATERPILLAR    340D L    (326-1644)
CATERPILLAR    511    (326-1644)
CATERPILLAR    521    (326-1644)
CATERPILLAR    522    (326-1644)
CATERPILLAR    525C    (326-1644)
CATERPILLAR    532    (326-1644)
CATERPILLAR    535C    (326-1644)
CATERPILLAR    541    (326-1644)
CATERPILLAR    545C    (326-1644)
CATERPILLAR    551    (326-1644)
CATERPILLAR    552    (326-1644)


DONALDSON VIỆT NAM