Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540)

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC300-8; PC350-8

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Mexico, Có sẵn

Lọc nhớt Donaldson P553000 thay thế:
CUMMINS 3318853
HITACHI 4228688
KOMATSU 674-201-4540
BALDWIN BD7309
FLEETGUARD LF3000
FLEETGUARD LF9009
HYUNDAI 11E170130
HYUNDAI 11NA-70110
VOLVO 12969457

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540)

KOMATSU    D65EX-15E0    (6742-01-4540) KOMATSU    D65EX-16    (6742-01-4540) KOMATSU    D65EX-17    6742014540 KOMATSU    D65PX-15E0    (6742-01-4540) KOMATSU    D65PX-16    (6742-01-4540) KOMATSU    D65PX-17    6742014540 KOMATSU    D65WX-15E    (6742-01-4540) KOMATSU    D65WX-16    (6742-01-4540) KOMATSU    GD655-3    (6742-01-4540) KOMATSU    GD655-3EO    (6742-01-4540) KOMATSU    GD675-3    (6742-01-4540) KOMATSU    GD675-3EO    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300-7    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300HD-7    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300HD-7EO    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300HD-7L    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300HD-7MH    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300HD-8    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LC-7    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LC-7EO    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LC-7L    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LC-8    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LL-7EO    (6742-01-4540) KOMATSU    PC300LL-7L    (6742-01-4540) KOMATSU    PC340LC-7K    (6742-01-4540) KOMATSU    PC340NLC-7K    (6742-01-4540) KOMATSU    PC350-7    (6742-01-4540) KOMATSU    PC350LC-7    (6742-01-4540) KOMATSU    PC350LC-8    (6742-01-4540) KOMATSU    PC360LC-10    6742014540 KOMATSU    PC600LC-6    (6742-01-4540) KOMATSU    WA380-5    (6742-01-4540) KOMATSU    WA400-5    (6742-01-4540) KOMATSU    WA400-5L    (6742-01-4540) KOMATSU    WA400-5WH    (6742-01-4540) KOMATSU    WA430-6    (6742-01-4540)


DONALDSON VIỆT NAM