Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540)

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540)

Dùng cho máy xúc Komatsu PC350-8
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Mexico, hàng có sẵn, mới 100%

CUMMINS 3318853

HITACHI 4228688
KOMATSU 674-201-4540

BALDWIN BD7309

FLEETGUARD LF3000

FLEETGUARD LF9009

HYUNDAI 11E170130

VOLVO 12969457

P553000 | Lọc dầu động cơ (674-201-4540) Dùng cho các Xe-máy-động cơ sau:

KOMATSU    D65EX-15E0    (6742-01-4540)
KOMATSU    D65EX-16    (6742-01-4540)
KOMATSU    D65EX-17    6742014540
KOMATSU    D65PX-15E0    (6742-01-4540)
KOMATSU    D65PX-16    (6742-01-4540)
KOMATSU    D65PX-17    6742014540
KOMATSU    D65WX-15E    (6742-01-4540)
KOMATSU    D65WX-16    (6742-01-4540)
KOMATSU    GD655-3    (6742-01-4540)
KOMATSU    GD655-3EO    (6742-01-4540)
KOMATSU    GD675-3    (6742-01-4540)
KOMATSU    GD675-3EO    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300-7    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300HD-7    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300HD-7EO    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300HD-7L    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300HD-7MH    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300HD-8    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LC-7    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LC-7EO    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LC-7L    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LC-8    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LL-7EO    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC300LL-7L    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC340LC-7K    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC340NLC-7K    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC350-7    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC350LC-7    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC350LC-8    (6742-01-4540)
KOMATSU    PC360LC-10    6742014540
KOMATSU    PC600LC-6    (6742-01-4540)
KOMATSU    WA380-5    (6742-01-4540)
KOMATSU    WA400-5    (6742-01-4540)
KOMATSU    WA400-5L    (6742-01-4540)
KOMATSU    WA400-5WH    (6742-01-4540)
KOMATSU    WA430-6    (6742-01-4540)


DONALDSON VIỆT NAM