Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550034 | Lọc dầu động cơ (1527499227)

P550034 | Lọc dầu động cơ (1527499227)
Dùng cho xe cẩu Tadano, Kobelco
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, hàng có sẵn, mới 100%

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 130 MM (5.12 Inches)

Inner Diameter: 15 MM (0.59 Inches)

Length: 233 MM (9.17 Inches)

Efficiency 50%: 5 MICRON

Kobelco 2451R131-1B
NISSAN 15274-9922
7

P550034 | Lọc dầu động cơ NISSAN 1527499227

NISSAN    1300    (15209-05D60)
NISSAN    1400    (15209-05D60)
NISSAN    A-CW50    (15274-99227)
NISSAN    A-CW52    (15274-99227)
NISSAN    CD45    (15274-99227)
NISSAN    CD50    (15274-99226)
NISSAN    CD50    (15274-99227)
NISSAN    CD52    (15274-99226)
NISSAN    CGA45 Series    (15274-99226)
NISSAN    Civilian    (15209-05D60)
NISSAN    CK40    (15274-99227)
NISSAN    CK45    (15274-99227)
NISSAN    CK50-BT    (15274-99226)
NISSAN    CK60    (15274-99226)
NISSAN    CK60-BT    (15274-99226)
NISSAN    CKA45 Series    (15274-99226)
NISSAN    CV56 Series    (15274-99227)
NISSAN    CWA45 Series    (15274-99227)
NISSAN    CWA70    (15274-EP026)
NISSAN    CWA71    (15274-EP026)
NISSAN    CWB45    (15274-EP026)
NISSAN    CWB520    (15274-EP026)
NISSAN    K-CD45 Series    (15274-99227)
NISSAN    K-CF30    (15274-99227)
NISSAN    K-CF45    (15274-99227)
NISSAN    K-CK31    (15274-99227)
NISSAN    K-CK45    (15274-99227)
NISSAN    K-CV50    (15274-99227)
NISSAN    K-CW60    (15274-99227)
NISSAN    K-CW61    (15274-99227)
NISSAN    PE6    (15274-99027)
NISSAN    PE6T    (15274-99027)
NISSAN    TFA21G    (15274-99226)
NISSAN    TFA21K    (15274-99226)
R.V.I.    Agora    -5001831431
HYUNDAI    R320LC-3    
HYUNDAI    R360LC-3    
HYUNDAI    R450LC-3    
KOBELCO    SK400LC    
KOBELCO    SL13000    
KOMATSU    PC400-5    
KOMATSU    PC600LC-6    
KOMATSU    WA450-2    
KOMATSU    WA450-3    
KOMATSU    WA500-3    
KOMATSU    WA600-1    
KOMATSU    WA600-1    
VOLVO    540    
VOLVO    EC360    
VOLVO    EC460    
VOLVO    FE42    
VOLVO    FE6    
VOLVO    G60    
VOLVO    G66    
VOLVO    G740    
VOLVO    G780    
VOLVO    G780 VHP    
VOLVO    G80    
VOLVO    G86    
VOLVO    WG42    
VOLVO    WG42    
VOLVO    WG64    
ADVANCE MIXER, INC.    Models    
AG-CHEM EQUIPMENT    1903    
AG-CHEM EQUIPMENT    2505 Spreader    
AUTOCAR    AT    
AUTOCAR    DS    
CASE    921C    
CASE    921C    
CASE    921CXR    
CASE-INTERNATIONAL    2344 Combine    
CASE-INTERNATIONAL    2366    
CASE-INTERNATIONAL    2377    
CASE-INTERNATIONAL    2388    
CASE-INTERNATIONAL    7000 Cane Harvester    
CASE-INTERNATIONAL    7000 Cane Harvester    
CASE-INTERNATIONAL    7700 Cane Harvester    
CASE-INTERNATIONAL    7700 Cane Harvester    
CASE-INTERNATIONAL    A7000    
CASE-INTERNATIONAL    A7000    
CASE-INTERNATIONAL    A7000    
CASE-INTERNATIONAL    Maxihaul    
CASE-INTERNATIONAL    Powerhaul Cane Transporter    
DRESSER    555 Pay Loader    
DRESSER    560    
DRESSER    560B Pay Loader    
DRESSER    TD20G    
DRESSER    TD25G    
DRESSER    TD40B Crawler Tractor    
FIAT-ALLIS    FD30B    
FIAT-ALLIS    FR30    
FIAT-ALLIS    FR35    
FIAT-HITACHI    EX200    
FIAT-HITACHI    EX200-3    
FIAT-HITACHI    FH200    
FIAT-HITACHI    FH200-3    
FREIGHTLINER    Argosy    
FREIGHTLINER    Argosy    
FREIGHTLINER    Argosy    
FREIGHTLINER    Argosy    
FREIGHTLINER    Argosy    
FREIGHTLINER    C112    
FREIGHTLINER    CC132    
FREIGHTLINER    Century C120    
FREIGHTLINER    Century C120    
FREIGHTLINER    Century Class S/T    
FREIGHTLINER    Century Class S/T    
FREIGHTLINER    Century Class S/T    
FREIGHTLINER    Classic XL    
FREIGHTLINER    Columbia    
FREIGHTLINER    Columbia    
FREIGHTLINER    Coronado    
FREIGHTLINER    FL112    
FREIGHTLINER    FL112    
FREIGHTLINER    FL112    
FREIGHTLINER    FL112    
FREIGHTLINER    FLA    
FREIGHTLINER    FLA    
FREIGHTLINER    FLA    
FREIGHTLINER    FLB    
FREIGHTLINER    FLB    
FREIGHTLINER    FLB    
FREIGHTLINER    FLB    
FREIGHTLINER    FLB    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC    
FREIGHTLINER    FLC112    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD    
FREIGHTLINER    FLD120SD    
FREIGHTLINER    FLL    
FREIGHTLINER    FLL    
FREIGHTLINER    FLT    
FREIGHTLINER    FLT    
FREIGHTLINER    FLT    
FREIGHTLINER    FLT    
FREIGHTLINER    FLT    
FREIGHTLINER    MC Line    
GENERAL MOTORS CORP.    Brigadier    
GENERAL MOTORS CORP.    D9L064


DONALDSON VIỆT NAM