Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R000706 | Lọc gió Caterpillar 6I2504

R000706 | Lọc gió Caterpillar 6I2504
Dùng cho máy xúc Caterpillar 325D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ China, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5110
Fleetguard AF25129
Caterpillar 6I2503
Kobelco LC11P00018S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter   147.9 mm (5.82 inch)
Length  405.1 mm (15.95 inch)

R000706 | Lọc gió Caterpillar 6I2504
Dùng cho máy xúc Caterpillar 325D
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ China, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-5110
Fleetguard AF25129
Caterpillar 6I2503
Kobelco LC11P00018S003

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    147.9 mm (5.82 inch)
Length    405.1 mm (15.95 inch)

Lọc gió R000706 dùng cho các máy-thiết bị sau:

CATERPILLAR    235B    (6I2503)
CATERPILLAR    235C    (6I2503)
CATERPILLAR    235D    (6I2503)
CATERPILLAR    322C    (6I2503)
CATERPILLAR    324D FM    (6I2503)
CATERPILLAR    324D L    (6I2503)
CATERPILLAR    324E    (6I2503)
CATERPILLAR    324E L    (6I2503)
CATERPILLAR    324E LN    (6I2503)
CATERPILLAR    325C    (6I2503)
CATERPILLAR    325C    (6I2503)
CATERPILLAR    325C L    (6I2503)
CATERPILLAR    325C LN    (6I2503)
CATERPILLAR    325C MH    (6I2503)
CATERPILLAR    325D    (6I2503)
CATERPILLAR    325D FM    (6I2503)
CATERPILLAR    325D FM    (Ultra High Efficiency);(132-7165)
CATERPILLAR    325D L    (6I2503)
CATERPILLAR    325D LN    (6I2503)
CATERPILLAR    325D MH    (6I2503)
CATERPILLAR    328D LCR    (6I2503)
CATERPILLAR    329D    (6I2503)
CATERPILLAR    329D    (Ultra High Efficiency);(132-7165)
CATERPILLAR    329D L    (6I2503)
CATERPILLAR    329D L    (Ultra High Efficiency);(132-7165)
CATERPILLAR    329D LN    (6I2503)
CATERPILLAR    329D LN    (Ultra High Efficiency);(132-7165)
CATERPILLAR    329E    (6I2503)
CATERPILLAR    329E L    (6I2503)
CATERPILLAR    329E LN    (6I2503)
CATERPILLAR    3306B    (6I2503)
CATERPILLAR    330B    (6I2503)
CATERPILLAR    330B L    (6I2503)
CATERPILLAR    350B    (6I2503)
CATERPILLAR    350B L    (6I2503)
CATERPILLAR    533    (6I2503)
CATERPILLAR    543    (6I2503)
CATERPILLAR    613B    (6I2503)
CATERPILLAR    613C    (6I2503)
CATERPILLAR    613C    (6I2503)
CATERPILLAR    615C    (6I2503)
CATERPILLAR    627E    (6I2503)
CATERPILLAR    814F    (6I2503)
CATERPILLAR    815F    (6I2503)
CATERPILLAR    815F Compactor    (6I2503)
CATERPILLAR    816F    (6I2503)
CATERPILLAR    938G Series II    (132-7165)
CATERPILLAR    950G Series II    (132-7165)
CATERPILLAR    962G Series II    (132-7165)
CATERPILLAR    966F    (6I2503)
CATERPILLAR    966G    (6I2503)
CATERPILLAR    970F    (6I2503)
CATERPILLAR    972G    (6I2503)
CATERPILLAR    AP1000B    (6I2503)
CATERPILLAR    AP1000D    (6I2503)
CATERPILLAR    AP1050B    (6I2503)
CATERPILLAR    AP1055B    (6I2503)
CATERPILLAR    AP1055D    (6I2503)
CATERPILLAR    AP655C    (6I2503)
CATERPILLAR    BG2455C    (6I2503)
CATERPILLAR    BG2455D    (6I2503)
CATERPILLAR    BG245C    (6I2503)
CATERPILLAR    BG260C    (6I2503)
CATERPILLAR    BG260D    (6I2503)
CATERPILLAR    IT38G    (132-7165)
CATERPILLAR    IT62G    (132-7165)
CATERPILLAR    M325C MH    (6I2503)
CATERPILLAR    M325D    (6I2503)
CATERPILLAR    M325D L    (6I2503)
CATERPILLAR    TK370    (6I2503)
CATERPILLAR    TK371    (6I2503)
CATERPILLAR    TK380    (6I2503)
CATERPILLAR    TK381    (6I2503)
CATERPILLAR    W330B    (6I2503)
CATERPILLAR    W330B MH    (6I2503)


DONALDSON VIỆT NAM