Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P778989 | Lọc gió máy khoan Atlascopco

(P778989+P780030) | Lọc gió máy khoan AtlasCopco (C15300+CF300)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico, Hàng có sẵn, mới 100%
Thay thế: ATLAS COPCO 2914930400

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 151.5 MM (5.96 Inches)
Inner Diameter: 85 MM (3.35 Inches)
Length: 331.8 MM (13.06 Inches)
Efficiency: 99.9 PERCENT

(P778989+P780030) | Lọc gió máy khoan AtlasCopco (C15300+CF300)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico, Hàng có sẵn, mới 100%
Áp dụng: ATLAS COPCO 2914930400

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 151.5 MM (5.96 Inches)
Inner Diameter: 85 MM (3.35 Inches)
Length: 331.8 MM (13.06 Inches)
Efficiency: 99.9 PERCENT


DONALDSON VIỆT NAM