Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500276 | Lọc gió bụi Atlascopco (51322881)

P500276 | Lọc gió bụi máy khoan Atlascopco ECM580Y (51322881)
Dùng cho máy khoan Atlas Copco, Tamrock
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
AtlasCopco 2653243705
Ingersoll-Rand 51322881

Thông số kỹ thuật:
Length    240 mm (9.45 inch)
Width    90 mm (3.54 inch)
Height    803 mm (31.61 inch)

P500276 | Lọc gió bụi máy khoan Atlascopco ECM580Y (51322881)
Dùng cho máy khoan Atlas Copco, Tamrock
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
AtlasCopco 2653243705
Ingersoll-Rand 51322881

Thông số kỹ thuật:
Length    240 mm (9.45 inch)
Width    90 mm (3.54 inch)
Height    803 mm (31.61 inch)


DONALDSON VIỆT NAM