Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR(9M2341)

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR (9M2341)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, hàng có sẵn, mới 100%


CATERPILLAR 5M7650
CATERPILLAR 9M2342

CATERPILLAR 9M2341

SAKURA F5506

FLEETGUARD FF5527

BALDWIN PF935

WIX 33360

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR (9M2341)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, hàng có sẵn, mới 100%


CATERPILLAR 5M7650
CATERPILLAR 9M2342

CATERPILLAR 9M2341

SAKURA F5506

FLEETGUARD FF5527

BALDWIN PF935

WIX 33360

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 2.24 Inches (57 MM)

Inner Diameter: 0.39 Inches (10 MM)

Length: 2.99 Inches (76 MM)

Efficiency 99%: 45 MICRON

Lọc nhiên liệu P552341 sử dụng cho các Xe-máy-động cơ sau:
ATLAS COPCO    ROC D7    
ATLAS COPCO    ROC F9CR    
CATERPILLAR    205B    (9M2341)
CATERPILLAR    206B    (9M2341)
CATERPILLAR    211B    (9M2341)
CATERPILLAR    212B    (9M2341)
CATERPILLAR    213B    (9M2341)
CATERPILLAR    214B    (9M2341)
CATERPILLAR    214BFT    (9M2341)
CATERPILLAR    215    (9M2341)
CATERPILLAR    215    (9M2341)
CATERPILLAR    215B    (9M2341)
CATERPILLAR    215B LC    (9M2341)
CATERPILLAR    215C    (9M2341)
CATERPILLAR    215D    (9M2341)
CATERPILLAR    219    (9M2341)
CATERPILLAR    219D    (9M2341)
CATERPILLAR    224B    (9M2341)
CATERPILLAR    225    (9M2341)
CATERPILLAR    225    (9M2341)
CATERPILLAR    225B    (9M2341)
CATERPILLAR    225B    (9M2341)
CATERPILLAR    225B LC    
CATERPILLAR    225D    (9M2341)
CATERPILLAR    225D    
CATERPILLAR    229    (9M2341)
CATERPILLAR    229D    (9M2341)
CATERPILLAR    235    (9M2341)
CATERPILLAR    235B    (9M2341)
CATERPILLAR    235C    (9M2341)
CATERPILLAR    235D    (9M2341)
CATERPILLAR    245    (9M2341)
CATERPILLAR    245B    (9M2341)
CATERPILLAR    245D    (9M2341)


DONALDSON VIỆT NAM