Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR(9M2341)

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR C15 (9M2341)
Dùng cho động cơ CAT C15, máy trải thảm Wirgen W2000 (50978)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia,Có sẵn

Lọc dầu nhiên liệu P552341 thay thế:
CATERPILLAR 5M7650
CATERPILLAR 9M2342
CATERPILLAR 9M2341
FLEETGUARD FF5527
BALDWIN PF935
WIX 33360
Wirgen 50978

P552341 | Lọc nhiên liệu CATERPILLAR C15 (9M2341)
Dùng cho động cơ CAT C15, máy trải thảm Wirgen W2000 (50978)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indonesia,Có sẵn

Lọc dầu nhiên liệu P552341 thay thế:
CATERPILLAR 5M7650
CATERPILLAR 9M2342
CATERPILLAR 9M2341
SAKURA F5506
FLEETGUARD FF5527
BALDWIN PF935
WIX 33360
Wirgen 50978

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 2.24 Inches (57 MM)
Inner Diameter: 0.39 Inches (10 MM)
Length: 2.99 Inches (76 MM)
Efficiency 99%: 45 MICRON

Lọc nhiên liệu Donaldson P552341 sử dụng máy- thiết bị:
Wirgen W2000  ATLAS COPCO    ROC D7     ATLAS COPCO    ROC F9CR    CATERPILLAR    205B    (9M2341)  CATERPILLAR    206B    (9M2341) CATERPILLAR    211B    (9M2341)  CATERPILLAR    212B    (9M2341) CATERPILLAR    213B    (9M2341)  CATERPILLAR    214B    (9M2341) CATERPILLAR    214BFT    (9M2341)  CATERPILLAR    215    (9M2341) CATERPILLAR    215    (9M2341)  CATERPILLAR    215B    (9M2341) CATERPILLAR    215B LC    (9M2341)  CATERPILLAR    215C    (9M2341) CATERPILLAR    215D    (9M2341) CATERPILLAR    219    (9M2341) CATERPILLAR    219D    (9M2341) CATERPILLAR    224B    (9M2341) CATERPILLAR    225    (9M2341) CATERPILLAR    225    (9M2341) CATERPILLAR    225B    (9M2341) CATERPILLAR    225B    (9M2341) CATERPILLAR    225B LC     CATERPILLAR    225D    (9M2341) CATERPILLAR    225D     CATERPILLAR    229    (9M2341) CATERPILLAR    229D    (9M2341) CATERPILLAR    235    (9M2341) CATERPILLAR    235B    (9M2341) CATERPILLAR    235C    (9M2341) CATERPILLAR    235D    (9M2341) CATERPILLAR    245    (9M2341) CATERPILLAR    245B    (9M2341) CATERPILLAR    245D    (9M2341)


DONALDSON VIỆT NAM