Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P520620 | Lọc gió máy khoan ATLASCOPCO DM30

P520620 | Lọc gió máy khoan ATLASCOPCO DM30
Dùng cho máy khoan ATLASCOPCO DM30

Hãng sản xuất: Donaldson , xuất xứ: USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 264.3 mm
Inner Diameter: 153 mm
Length: 660 mm
Overall Length: 573 mm

P520620 | Lọc gió máy khoan ATLASCOPCO DM30
Dùng cho máy khoan ATLASCOPCO DM30

Hãng sản xuất: Donaldson , xuất xứ: USA, có sẵn

Replace:

Ingersoll-Rand 56958945
Tipton 128495, FC3R1001

Lọc gió P520620 dùng cho máy-thiết bị:
ATLAS COPCO DM30
INGERSOLL RAND DM45


DONALDSON VIỆT NAM