Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P554005 | Lọc dầu động cơ CAT 1R0716

P554005 | Lọc dầu động cơ CAT 1R0716
Dùng cho động cơ Caterpillar
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar  1R0716
Fleetguard LF691A
Baldwin B99

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter :135 mm (5.31 inch)
Thread Size: 1 1/2-16 UN
Length: 308 mm (12.13 inch)
Efficiency 99%: 40 micron

P554005 | Lọc dầu động cơ CAT 1R0716
Dùng cho động cơ Caterpillar
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn
Áp dụng:
Caterpillar  1R0716
Fleetguard LF691A
Baldwin B99

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    135 mm (5.31 inch)
Thread Size    1 1/2-16 UN
Length    308 mm (12.13 inch)
Gasket OD    109 mm (4.29 inch)
Gasket ID    100 mm (3.94 inch)
Efficiency 99%    40 micron

Lọc dầu động cơ P554005 sử dụng:

ATLAS COPCO CM760 ATLAS COPCO DM30 ATLAS COPCO DM45 ATLAS COPCO DM45E ATLAS COPCO ROC 812 ATLAS COPCO ROC F9CR ATLAS COPCO ROC L7 ATLAS COPCO ROC L8 CATERPILLAR 14H CATERPILLAR 160H CATERPILLAR 1693 CATERPILLAR 16H CATERPILLAR 245 CATERPILLAR 245B CATERPILLAR 245B2 CATERPILLAR 245D CATERPILLAR 3126B CATERPILLAR 3176B CATERPILLAR 3176C CATERPILLAR 3196 CATERPILLAR 3304B CATERPILLAR 3304T CATERPILLAR 3306 CATERPILLAR 3306B CATERPILLAR 3306C CATERPILLAR 330CL CATERPILLAR 330CLN CATERPILLAR 3400 CATERPILLAR 3406 CATERPILLAR 3406B CATERPILLAR 3406C CATERPILLAR 3406E CATERPILLAR 3406T CATERPILLAR 3406TA CATERPILLAR 3408 CATERPILLAR 3408B CATERPILLAR 3408C CATERPILLAR 3408E CATERPILLAR 3412 CATERPILLAR 3412B CATERPILLAR 3412C CATERPILLAR 3412E CATERPILLAR 3412T CATERPILLAR 3412TA CATERPILLAR 345B CATERPILLAR 345B II CATERPILLAR 345BL CATERPILLAR 345BLC CATERPILLAR 3508B CATERPILLAR 3512 CATERPILLAR 3512B CATERPILLAR 3516B CATERPILLAR 3524B CATERPILLAR 365B CATERPILLAR 365BL CATERPILLAR 365BL II CATERPILLAR 365CL CATERPILLAR 385B CATERPILLAR 385BL CATERPILLAR 5090B CATERPILLAR 5230 CATERPILLAR 572R II CATERPILLAR 578 CATERPILLAR 583R CATERPILLAR 587R CATERPILLAR 621 CATERPILLAR 621B CATERPILLAR 621E CATERPILLAR 621E CATERPILLAR 621F CATERPILLAR 621F CATERPILLAR 621F CATERPILLAR 623 CATERPILLAR 623B CATERPILLAR 623F CATERPILLAR 627 CATERPILLAR 627B CATERPILLAR 627E CATERPILLAR 627E PS CATERPILLAR 627F CATERPILLAR 627G CATERPILLAR 631 CATERPILLAR 631E CATERPILLAR 631G CATERPILLAR 633 CATERPILLAR 633D CATERPILLAR 633E CATERPILLAR 637 CATERPILLAR 637G CATERPILLAR 637G CATERPILLAR 637G CATERPILLAR 638G CATERPILLAR 639D CATERPILLAR 641 CATERPILLAR 641B CATERPILLAR 650 CATERPILLAR 650B CATERPILLAR 651 CATERPILLAR 651B CATERPILLAR 657 CATERPILLAR 657E CATERPILLAR 65E CATERPILLAR 660 CATERPILLAR 660B CATERPILLAR 666B CATERPILLAR 725 CATERPILLAR 730 CATERPILLAR 735 CATERPILLAR 740 CATERPILLAR 75B CATERPILLAR 75D CATERPILLAR 75D US CATERPILLAR 75E CATERPILLAR 75E US CATERPILLAR 769D CATERPILLAR 771C CATERPILLAR 771D CATERPILLAR 773D CATERPILLAR 777DHAA CATERPILLAR 789C CATERPILLAR 814F CATERPILLAR 815F CATERPILLAR 816F CATERPILLAR 824G CATERPILLAR 825G CATERPILLAR 826G CATERPILLAR 834G CATERPILLAR 836G CATERPILLAR 844H CATERPILLAR 85C CATERPILLAR 85E CATERPILLAR 95E CATERPILLAR 966G II CATERPILLAR 972G II CATERPILLAR 988G CATERPILLAR AD40 CATERPILLAR AD45B CATERPILLAR AD55 CATERPILLAR AE40 CATERPILLAR AE40 II CATERPILLAR C10 CATERPILLAR C11 CATERPILLAR C12 CATERPILLAR C13 CATERPILLAR C15 CATERPILLAR C16 CATERPILLAR C18 CATERPILLAR C27 CATERPILLAR C9 CATERPILLAR D10R CATERPILLAR D11T CATERPILLAR D350E CATERPILLAR D35HP CATERPILLAR D400 CATERPILLAR D400D CATERPILLAR D400E CATERPILLAR D40D CATERPILLAR D44B CATERPILLAR D550B CATERPILLAR D7R II CATERPILLAR D7R II LGP CATERPILLAR D7R II XR CATERPILLAR D8L CATERPILLAR D8N CATERPILLAR D9N CATERPILLAR D9R CATERPILLAR G3306 CATERPILLAR G3408 CATERPILLAR G3412 CATERPILLAR LEXION 485 CATERPILLAR PL83 CATERPILLAR PL87 CATERPILLAR PM3412 CATERPILLAR PM465 CATERPILLAR PM565 CATERPILLAR PM565 CATERPILLAR PM565B CATERPILLAR PR1000C CATERPILLAR PR450C CATERPILLAR R1600 CATERPILLAR R1600G CATERPILLAR R1700 II CATERPILLAR R2900 CATERPILLAR RM250C CATERPILLAR RR250 CATERPILLAR RR250B CATERPILLAR SPF343 CATERPILLAR SS250 CATERPILLAR SS250B CATERPILLAR TK1051 CATERPILLAR TK711 CATERPILLAR TK721 CATERPILLAR TK722 CATERPILLAR TK732 CATERPILLAR W345B II CATERPILLAR W345BMH II TAMROCK D25KS TAMROCK D40KS TAMROCK D60KS TAMROCK D90KS


DONALDSON VIỆT NAM