Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P530755 | Lọc dầu tách khí Atlascopco 1616465600

P530755 | Lọc dầu tách khí Atlascopco 1616465600
Dùng cho máy khoan, máy nén khí Atlascopco, Sandvik

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 263.7 mm
Inner Diameter: 200.2 mm
Length: 362 mm
Flange Diameter    400 mm
Bolt Hole Diameter: 22 mm
Bolt Hole Circle Diameter: 354 mm

P530755 | Lọc dầu tách khí Atlascopco 1616465600
Dùng cho máy khoan, máy nén khí Atlascopco, Sandvik

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Replace:
ATLAS COPCO: 16164656, 2911001600
ATLAS COPCO: 1616465600, 1619549800, 29110016
BALDWIN: OAS99008
FLEETGUARD: AS2203, AS2442
KELTEC: KV100028, KV280006
MANN & HUMMEL: 4900352141
VMC: AS530755
WOODGATE: WGOS4656


DONALDSON VIỆT NAM