Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P776008 | Van xả áp lọc gió Donaldson

P776008 | Van xả áp lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Đường kính: 51 mm (2.01 inch)

P776008 | Van xả áp lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Đường kính: 51 mm (2.01 inch)


DONALDSON VIỆT NAM