Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502618 | Lọc tách nước turbine (Racor 1000FG)

P502618 | Lọc tách nước turbine (Racor 1000FG)
Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Flow Rate: 7/8-14 UNF
Service Clearnce: 681 LPH
Height: 254 mm
Width: 542 mm
Depth: 152 mm
Net Weight: 5 Kg
Temperature: 3.4 kpa
Clean Pressure Drop

Replacement Filter:
P552023 (2 Micron/ Racor 2020SM)
P502593 (10 Micron/ Racor 2020TM)
P552024 (30 Micron/ Racor 2020PM)

P502618 | Lọc tách nước turbine (Racor 1000FG)
Hãng sản xuất: Donaldson, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Flow Rate: 7/8-14 UNF
Service Clearnce: 681 LPH
Height: 254 mm
Width: 542 mm
Depth: 152 mm
Net Weight: 5 Kg
Temperature: 3.4 kpa
Clean Pressure Drop

Replacement Filter:
P552023 (2 Micron/ Racor 2020SM)
P502593 (10 Micron/ Racor 2020TM)
P552024 (30 Micron/ Racor 2020PM)


DONALDSON VIỆT NAM