Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P601998 | Lọc dầu tách khí (34220-08300)

P601998 | Lọc dầu tách khí (34220-08300)
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR 910 (040212-02020), Airman (34220-08300)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Japan

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    173.6 mm
Inner Diameter    117.6 mm
Length    291 mm
Flange Diameter    240 mm
Primary Application: AIRMAN-HOKUETSU 3422008300

P601998 | Lọc dầu tách khí (34220-08300)
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR 910 (040212-02020), Airman (34220-08300)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Japan

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    173.6 mm (6.83 inch)
Inner Diameter    117.6 mm (4.63 inch)
Length    291 mm (11.46 inch)
Flange Diameter    240 mm (9.45 inch)
Primary Application: AIRMAN-HOKUETSU 3422008300


DONALDSON VIỆT NAM