Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P903809 | Lọc gió Ford Ranger Biturbo 2.0 (EB-9601-AA)

P903809 | Lọc gió Ford Ranger Biturbo 2.0 (EB-9601-AA)
Dùng cho xe Ford Ranger Wildtrak, Ford Everest 2.0 Biturbo (EB3G9601AA)

Hãng sản xuất: Donaldson (USA), Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    297.50 mm
Width    237.5 mm
Height    50.5 mm
Style    Panel

P903809 | Lọc gió Ford Ranger Biturbo 2.0 (EB-9601-AA)
Dùng cho xe Ford Ranger Wildtrak, Ford Everest 2.0 Biturbo (EB3G9601AA)

Hãng sản xuất: Donaldson (USA), Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    297.50 mm
Width    237.5 mm
Height    50.5 mm
Style    Panel

Lọc gió Donaldson P903809 sử dụng cho:

FORD EVEREST UA    2018        -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD EVEREST UA    2019        -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD EVEREST UA    2020        -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD EVEREST UA    2021        -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD RANGER PX    2018         -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD RANGER PX    2019         -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD RANGER PX    2020         -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD
FORD RANGER PX    2021         -    FORD 2.0L YN2S ECOBLUE TD

Tham khảo:
Lọc dầu động cơ Ford Ranger Biturbo 2.0 tại đây:
Lọc gió Cabin Ford Ranger Biturbo 2.0 tại đây:


DONALDSON VIỆT NAM