Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P903479 | Lọc gió điều hòa Ford Ranger 3.2 (UC9P61P11)

P903479 | Lọc gió điều hòa Ford Ranger 3.2 (UC9P61P11)
Dùng cho xe Ford Ranger 3.2 và Mazda BT50 (UCY061P11)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    233 mm (9.17 inch)
Width    215 mm (8.46 inch)
Height    30 mm (1.18 inch)

P903479 | Lọc gió điều hòa Ford Ranger 3.2 (UC9P61P11)
Dùng cho xe Ford Ranger 3.2 và Mazda BT50 (UCY061P11)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    233 mm (9.17 inch)
Width    215 mm (8.46 inch)
Height    30 mm (1.18 inch)


DONALDSON VIỆT NAM