Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P823295 | Lọc rũ bụi máy khoan Furukawa HCR1200

P823295 | Lọc rũ bụi máy khoan Furukawa HCR1200
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR 1200 (088412-01041)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Japan, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 202 mm
Inner Diameter: 90 mm
Length: 502 mm
Overall Length: 515 mm
Bolt Hole Diameter: 17 mm

Lọc giũ bụi Donaldson P823295 dùng thay thế:
FURUKAWA 088412-01041
FURUKAWA 088402-01020

P823295 | Lọc rũ bụi máy khoan Furukawa HCR1200
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR 1200 (088412-01041)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Japan, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    202 mm (7.95 inch)
Inner Diameter    90 mm (3.54 inch)
Length    502 mm (19.76 inch)
Overall Length    515 mm (20.28 inch)
Bolt Hole Diameter: 17 mm (0.67 inch)
Efficiency: 99.9
Efficiency Test Std: JIS D 1612
Type    Primary
Style    Round
Media Type: Synthetic

Lọc giũ bụi Donaldson P823295 dùng thay thế:
FURUKAWA 088412-01041
FURUKAWA 088402-01020


DONALDSON VIỆT NAM