Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P566990 | Lọc hồi thủy lực Donaldson (55200077)

P566990 | Lọc hồi thủy lực Donaldson (55200077)
Dùng cho máy khoan Sandvik DT621 (55200077)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 113.3 mm
Inner Diameter: 64.6 mm
Overall Length: 410.7 mm
Efficiency Beta 1000: 8 micron
Bypass Valve Setting LR: 3 bar
Collapse Burst: 20 bar
Brand: DT High-Performance
Media Type: Synthetic

P566990 | Lọc hồi thủy lực Donaldson (55200077)
Dùng cho máy khoan Sandvik DT621 (55200077)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    113.3 mm (4.46 inch)
Inner Diameter    64.6 mm (2.54 inch)
Overall Length    410.7 mm (16.17 inch)
Efficiency Beta 1000: 8 micron
Bypass Valve Setting LR: 3 bar (44 psi)
Collapse Burst: 20 bar (290 psi)
Brand: DT High-Performance
Media Type: Synthetic


DONALDSON VIỆT NAM