Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P502477, P502478, P502479) | Bộ lọc máy phát FG WILSON 350 KVA

(P502477, P502478, P502479) | Bộ lọc máy phát FG WILSON 350 KVA
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn

Thay thế:
(P502478) CH10930 PERKINS
(P502479) CH10931 PERKINS
(P502477) CH10929 PERKINS

Thảo khảo: Lọc gió máy phát điện FG WILSON 350 KVA

(P502477, P502478, P502479) | Bộ lọc máy phát FG WILSON 350 KVA
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, Có sẵn

Thay thế:
(P502478) CH10930 PERKINS
(P502479) CH10931 PERKINS
(P502477) CH10929 PERKINS

Thảo khảo: Lọc gió máy phát điện FG WILSON 350 KVA


DONALDSON VIỆT NAM