Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X900050 | Bộ lọc GM Colorado 2.5L Turbo

X900050 | Bộ lọc GM Colorado 2.5L TURBO DIESEL
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Australia, có sẵn

Kit pard No. X900050
P506074 x1pcs Lọc gió động cơ
P506087 x1pcs Lọc dầu động cơ
P506089 x2pcs Lọc dầu nhiên liệu 

X900050 | Bộ lọc GM Colorado 2.5L TURBO DIESEL
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Australia, có sẵn

Kit pard No. X900050
P506074 x1pcs Lọc gió động cơ
P506087 x1pcs Lọc dầu động cơ
P506089 x2pcs Lọc dầu nhiên liệu 


DONALDSON VIỆT NAM