Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X770726 (P772580+P775302) Lọc gió Donaldson

X770726 (P772580+P775302) Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    164.5 mm (6.48 inch)
Inner Diameter    91 mm (3.58 inch)
Length    344.5 mm (13.56 inch)

X770726 (P772580+P775302) Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    164.5 mm (6.48 inch)
Inner Diameter    91 mm (3.58 inch)
Length    344.5 mm (13.56 inch)


DONALDSON VIỆT NAM