Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X770651 (P532501+P532502) | Lọc gió máy ủi CAT D5

X770651 (P532501+P532502) | Lọc gió máy ủi CAT D5
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 281.6 mm
Inner Diameter: 147.9 mm
Length: 327.2 mm
Efficiency: 99.9

X770651 (P532501+P532502) | Lọc gió máy ủi CAT D5
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 281.6 mm
Inner Diameter: 147.9 mm
Length: 327.2 mm
Efficiency: 99.9


DONALDSON VIỆT NAM