Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X011409 (R000585+R000586) | Lọc gió máy xúc LIUGONG (40C2707) (SP1152131)

X011409 (R000585+R000586) | Lọc gió máy xúc LIUGONG (40C2707) (SP1152131)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ China, có sẵn 

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    237 mm (9.33 inch)
Inner Diameter    131 mm (5.16 inch)
Length    470 mm (18.50 inch)
Efficiency    99.9

X011409 (R000585+R000586) | Lọc gió máy xúc LIUGONG (40C2707) (SP1152131)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ China, có sẵn 

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    237 mm (9.33 inch)
Inner Diameter    131 mm (5.16 inch)
Length    470 mm (18.50 inch)
Efficiency    99.9


DONALDSON VIỆT NAM