Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010077 | Lọc dầu động cơ Donaldson (1000428205)

R010077 | Lọc dầu động cơ Donaldson (1000428205)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    228 mm (8.98 inch)
Efficiency 50%    13 micron
Efficiency 95%    37 micron

R010077 | Lọc dầu động cơ Donaldson (1000428205)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    228 mm (8.98 inch)
Efficiency 50%    13 micron
Efficiency 95%    37 micron


DONALDSON VIỆT NAM