Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010032 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

R010032 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Dùng cho máy xúc lật Liugoong, Foton, Faw

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    14 mm (0.55 inch)
Length    140 mm (5.51 inch)
Efficiency 50%    6 micron
Efficiency 95%    17 micron
Efficiency 99%    23 micron

R010032 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Dùng cho máy xúc lật Liugoong, Foton, Faw

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    14 mm (0.55 inch)
Length    140 mm (5.51 inch)
Efficiency 50%    6 micron
Efficiency 95%    17 micron
Efficiency 99%    23 micron


DONALDSON VIỆT NAM