Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R004213 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5855)

R004213 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5855)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong ZL50CN (40C5855)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    142.3 mm (5.60 inch)
Inner Diameter    109.6 mm (4.31 inch)
Length    411 mm (16.18 inch)

R004213 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5855)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong ZL50CN (40C5855)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    142.3 mm (5.60 inch)
Inner Diameter    109.6 mm (4.31 inch)
Length    411 mm (16.18 inch)


DONALDSON VIỆT NAM