Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R004212 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5854)

R004212 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5854)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong ZL50CN (40C5854)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    276 mm (10.87 inch)
Inner Diameter    148 mm (5.83 inch)
Length    425 mm (16.73 inch)

R004212 | Lọc gió xúc lật Liugoong (40C5854)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong ZL50CN (40C5854) (40C5856)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    276 mm (10.87 inch)
Inner Diameter    148 mm (5.83 inch)
Length    425 mm (16.73 inch)


DONALDSON VIỆT NAM