Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(R003911+R003923) | Lọc gió động cơ (AF26433+AF26434)

(R003911+R003923) | Lọc gió động cơ (AF26433+AF26434)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ China, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    301.4 mm
Inner Diameter    192.7 mm
Length    499.4 mm
Overall Length    509.6 mm

Lọc gió Donaldson R003911+R003923 thay thế:
AA2960 AF26433/AF26434 X011845 R003911 A-38100 K3050PU

(R003911+R003923) | Lọc gió động cơ (AF26433+AF26434)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ China, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    301.4 mm (11.87 inch)
Inner Diameter    192.7 mm (7.59 inch)
Length    499.4 mm (19.66 inch)
Overall Length    509.6 mm (20.06 inch)

Lọc gió Donaldson R003911+R003923 thay thế:
AA2960 AF26433/AF26434 X011845 R003911 A-38100 K3050PU


DONALDSON VIỆT NAM