Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R000166 | Lọc gió Donaldson (AF25270+AF25271) (R000164+R000165)

R000166 | Lọc gió Donaldson (AF25270+AF25271) (R000164+R000165)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn
Thông thống kỹ thuật:
Outer Diameter    234 mm (9.21 inch)
Inner Diameter    135 mm (5.31 inch)
Length    418 mm (16.46 inch)

R000166 | Lọc gió Donaldson (AF25270+AF25271) (R000164+R000165)

Hãng sản xuất: Donaldson, Có sẵn
Thông thống kỹ thuật:
Outer Diameter    234 mm (9.21 inch)
Inner Diameter    135 mm (5.31 inch)
Length    418 mm (16.46 inch)


DONALDSON VIỆT NAM