Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P958208+P958209) | Lọc gió máy xúc CATERPILLAR 374F (375-4301)

(P958208+P958209) | Lọc gió máy xúc CATERPILLAR 374F (375-4301)
Dùng cho máy xúc CAT C15, CAT C18 (375-4301+375-4302)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Balan, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    362.8 mm (14.28 inch)
Inner Diameter    228.1 mm (8.98 inch)
Length    667 mm (26.26 inch)

(P958208+P958209) | Lọc gió máy xúc CATERPILLAR 374F (375-4301)
Dùng cho máy xúc CAT C15, CAT C18 (375-4301+375-4302)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Balan, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    362.8 mm (14.28 inch)
Inner Diameter    228.1 mm (8.98 inch)
Length    667 mm (26.26 inch)


DONALDSON VIỆT NAM