Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P954554 | Lọc dầu tách nước (85.12501-0002) (85.12501.6000)

P954554 | Lọc dầu tách nước (85.12501-0002) (85.12501.6000)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Bulgaria, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    76 mm (2.99 inch)
Width    76 mm (2.99 inch)
Height    54 mm (2.13 inch)
Efficiency 50%    15 micron
Efficiency 99%    40 micron

P954554 | Lọc dầu tách nước (85.12501-0002) (85.12501.6000)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Bulgaria, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    76 mm (2.99 inch)
Width    76 mm (2.99 inch)
Height    54 mm (2.13 inch)
Efficiency 50%    15 micron
Efficiency 99%    40 micron


DONALDSON VIỆT NAM