Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P953551+P953564) | Lọc gió máy lu DYNAPAC (4700394688)

(P953551+P953564) | Lọc gió máy lu DYNAPAC (4700394688)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    207.7 mm (8.18 inch)
Inner Diameter    105.9 mm (4.17 inch)
Length    512 mm (20.16 inch)
Overall Length    524 mm (20.63 inch)

(P953551+P953564) | Lọc gió máy lu DYNAPAC (4700394688)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    207.7 mm (8.18 inch)
Inner Diameter    105.9 mm (4.17 inch)
Length    512 mm (20.16 inch)
Overall Length    524 mm (20.63 inch)


DONALDSON VIỆT NAM