Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P902384 | Lọc gió Hino 500 (A-1325)

P902384 | Lọc gió Hino 500 (A-1325)
Dùng cho xe Hino 500, Hino 700 (JAE-14011)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    230.2 mm (9.06 inch)
Inner Diameter    115 mm (4.53 inch)
Length    412 mm (16.22 inch)
Overall Length    443.8 mm (17.47 inch)
Primary Application    HINO 178013380

P902384 | Lọc gió Hino 500 (A-1325)
Dùng cho xe Hino 500, Hino 700 (JAE-14011)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    230.2 mm (9.06 inch)
Inner Diameter    115 mm (4.53 inch)
Length    412 mm (16.22 inch)
Overall Length    443.8 mm (17.47 inch)
Primary Application    HINO 178013380

Lọc gió P902384 thay thế:
17801-3380    HINO
17801-3380L    HINO
17801-3380P    HINO
17801-EW010    HINO
17801-JAA10    HINO


DONALDSON VIỆT NAM