Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P785965 | Lọc gió CATERPILLAR D5 D6 (277-7449)

P785965 | Lọc gió CATERPILLAR D5 D6 (277-7449)
Dùng cho máy ủi CAT D5, CAT D6 (2777449)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico

Thông số kỹ thuật:
Length    207.8 mm (8.18 inch)
Width    140.8 mm (5.54 inch)
Height    43.4 mm (1.71 inch)
Type    Safety

P785965 | Lọc gió CATERPILLAR D5 D6 (277-7449)
Dùng cho máy ủi CAT D5, CAT D6 (2777449)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico

Thông số kỹ thuật:
Length    207.8 mm (8.18 inch)
Width    140.8 mm (5.54 inch)
Height    43.4 mm (1.71 inch)
Type    Safety


DONALDSON VIỆT NAM