Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P784037 | Lọc hồi thủy lực LIEBHERR (14546747)

P784037 | Lọc hồi thủy lực LIEBHERR (14546747)
Dùng cho máy xúc LIEBHERR A Series, R Series

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   156 mm
Inner Diameter 100 mm
Length 622 mm
Overall Length  631 mm
Efficiency Beta 2  5 micron
Efficiency Beta 1000  24 micron
Collapse Burst  10 bar

P784037 | Lọc hồi thủy lực LIEBHERR (14546747)
Dùng cho máy xúc LIEBHERR A Series, R Series

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    156 mm (6.14 inch)
Inner Diameter    100 mm (3.94 inch)
Length    622 mm (24.49 inch)
Overall Length    631 mm (24.84 inch)
Efficiency Beta 2    5 micron
Efficiency Beta 1000    24 micron
Collapse Burst    10 bar (145 psi)


DONALDSON VIỆT NAM