Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P782811 | Lọc gió điều hòa Volvo (20409908)

P782811 | Lọc gió điều hòa Volvo (20409908)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Turkey, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    211 mm (8.31 inch)
Width    211 mm (8.31 inch)
Height    49.5 mm (1.95 inch)
Primary Application VOLVO 8143691

P782811 | Lọc gió điều hòa Volvo (20409908)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Turkey, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    211 mm (8.31 inch)
Width    211 mm (8.31 inch)
Height    49.5 mm (1.95 inch)
Primary Application VOLVO 8143691


DONALDSON VIỆT NAM