Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P778795 | Lọc gió Donaldson

P778795 | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    155 mm (6.10 inch)
Inner Diameter    88 mm (3.46 inch)
Length    279 mm (10.98 inch)
Overall Length    291 mm (11.46 inch)

P778795 | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    155 mm (6.10 inch)
Inner Diameter    88 mm (3.46 inch)
Length    279 mm (10.98 inch)
Overall Length    291 mm (11.46 inch)


DONALDSON VIỆT NAM