Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P777869 | Lọc gió Komatsu 600-185-6120

P777869 | Lọc gió Komatsu 600-185-6120
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-7,PC450-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-6120
Volvo 11033997
Caterpillar 142-1403
Kobelco YZ11P00001S004

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    180.5 mm (7.11 inch)
Inner Diameter    138.8 mm (5.46 inch)
Length    501 mm (19.72 inch)

P777869 | Lọc gió Komatsu 600-185-6120
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-7,PC450-8
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
Komatsu 600-185-6120
Volvo 11033997
Caterpillar 142-1403
Kobelco YZ11P00001S004

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    180.5 mm (7.11 inch)
Inner Diameter    138.8 mm (5.46 inch)
Length    501 mm (19.72 inch)

Lọc gió P777869 dùng cho các máy-thiết bị sau:


KOMATSU    D155AX-5    (600-185-6110)
KOMATSU    D155AX-5B    (600-185-6110)
KOMATSU    D155AX-5SL    (600-185-6110)
KOMATSU    D155AX-6    (600-185-6110)
KOMATSU    D155AX-6SL    (600-185-6110)
KOMATSU    D275AX-5    (600-185-6110)
KOMATSU    D275AX-5EO    (600-185-6110)
KOMATSU    D275AX-5SL    (600-185-6110)
KOMATSU    D375A-5    (600-185-6110)
KOMATSU    D375A-5EO    (600-185-6110)
KOMATSU    D375A-5SL    (600-185-6110)
KOMATSU    D375A-6    (600-185-6110)
KOMATSU    D475A-5    (600-185-6110)
KOMATSU    D475A-5EO    (600-185-6110)
KOMATSU    D475ASD-5EO    (600-185-6110)
KOMATSU    HD465-7    (600-185-6110)
KOMATSU    HD465-7EO    (600-185-6100)
KOMATSU    HD605-7    (600-185-6110)
KOMATSU    HD605-7EO    (600-185-6100)
KOMATSU    HD785-7    (600-185-6100)
KOMATSU    HM300-1    (600-185-6110)
KOMATSU    HM300-3    (6001856100)
KOMATSU    HM350    (600-185-6110)
KOMATSU    HM350-2    (6217-81-7103)
KOMATSU    HM400    (600-185-6100)
KOMATSU    HM400-2    (6217-81-7103)
KOMATSU    PC1250-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC1250LC-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC1250SP-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC2000-8    (6001856100)
KOMATSU    PC300HD-7EO    (600-185-6110)
KOMATSU    PC300HD-8    (600-185-6110)
KOMATSU    PC300LC-7EO    (600-185-6110)
KOMATSU    PC300LC-8    (600-185-6110)
KOMATSU    PC300LL-7EO    (600-185-6110)
KOMATSU    PC350LC-8    (600-185-6100)
KOMATSU    PC400-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC400LC-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC400LC-7EO    (600-185-6110)
KOMATSU    PC400LC-7MH    (600-185-6110)
KOMATSU    PC400LC-8    (600-185-6110)
KOMATSU    PC600LC-7    (600-185-6110)
KOMATSU    PC600LC-7MH    (600-185-6110)
KOMATSU    PC750LC-7    (600-185-6100)
KOMATSU    PC750LC-7MH    (600-185-6100)
KOMATSU    PC800LC-8    (600-185-6100)
KOMATSU    WA300-3LK    (600-185-6110)
KOMATSU    WA500-6    (600-185-6110)
KOMATSU    WA600-6    (600-185-6100)
KOMATSU    WA700-3    (600-185-6110)
KOMATSU    WD600-3    (6001856100)
KOMATSU    WD600-6    (6001856100)


DONALDSON VIỆT NAM