Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P775687 | Lọc gió Komatsu FD20 (3EA0112130)

P775687 | Lọc gió Komatsu FD20 (3EA0112130)
Dùng cho xe nâng Komatsu FD20, Hitachi EX35

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    63 mm (2.48 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)
Overall Length    266.7 mm (10.50 inch)

P775687 | Lọc gió Komatsu FD20 (3EA0112130)
Dùng cho xe nâng Komatsu FD20, Hitachi EX35

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Anh Quốc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    63 mm (2.48 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)
Overall Length    266.7 mm (10.50 inch)


DONALDSON VIỆT NAM